slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
ỔN ÁP

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ổn áp sutudio 1KVA 140 V - 240V 1
INVERTER (ĐỔI ĐIỆN) DC-AC 500VA ROBOT 12V - 24V 130 275 260
ỔN ÁP LIOA 50KVA ( SH 50000) 150V - 250V 50 850 850 450
BỘ ĐỔI ĐIỆN- INVERTER 1000VA
ỔN ÁP SUTUDO 2KVA ( 60V-240V) 60V - 240V 2
INVERTER (ĐỔI ĐIỆN) DC-AC 1000VA ROBOT 12V - 24V 170 420 300
ỔN ÁP LIOA 30KVA ( DRI30000 ) 90V - 250V 30 685 685 655
BỘ KÍCH ĐIỆN -INVERTER 500VA
ỔN ÁP SUTUDO 3KVA ( 60V-240V ) 60V - 240V 3
INVERTER (ĐỔI ĐIỆN)DC-AC 1500VA ROBOT 12V - 24V 170 420 300
ỔN ÁP LIOA 30KVA ( SH30000 ) 150V - 250V 30 562 562 510
ỔN ÁP SUTUDO 4KVA ( 60V-240V ) 60V - 240V 4 340 340 348
INVERTER (ĐỔI ĐIỆN ) DC-AC 300VA ROBOT 12V - 24V 100 180 300
ỔN ÁP LIOA 25KVA ( SH25000 ) 150V - 250V 25 690 690 450
ỔN ÁP SUTUDO 5KVA ( 60V-240V ) 60V - 240V 5
ỔN ÁP LIOA 20KVA ( DRII20000) 50V - 250V 20 685 685 655
ỔN ÁP SUTUDO 7.5KVA ( 60 V -240V ) 60V - 240V 7.5
ỔN ÁP LIOA 20KVA ( DRI20000) 90V - 250V 20 685 685 655
ỔN ÁP LIOA 20KVA ( SH20000) 150V - 250V 20 562 562 510
ỔN ÁP SUTUDO 10KVA ( 140V-240V ) 140V - 240V 10
« 1 2 3 »

ỔN ÁP

ỔN ÁP

ỔN ÁP