slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
ẮC QUY UPS - KÍN KHÍ CÔNG NGHIỆP

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP5-6 6 5 70 70 102
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA)LONG WP5-12 12 5 90 90 100
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP1224W 12 6 151 151 94 102
ẮC QUY KÍN KHÍ(AGM VRLA) LONG WP7.2-12 12 7.2 151 151 95 101
ẮC QUY KÍN KHÍ(AGM VRLA)LONG WP1236W 12 9 151 151 94 101
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP18-12SHR 12 18 181 181 167
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP26-12N 12 26 166 166 125
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG U1-33HN 12 33 197 197 159 170
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP40-12NE 12 40 198 198 171 171
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP45-12NE 12 45 198 198 171
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP50-12NE 12 50 198 198 171 171
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP55-12N 12 55 226 226 207 214
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP65-12N 12 65 350 350 174
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG KPH75-12N 12 75 260 260 202
ẮC QUY KÍN KHÍ ( AGM VRLA) LONG KPH100-12AN 12 100 306 306 208 214
ẮC QUY KÍN KHÍ( AGM VRLA ) LONG KPH110-12N 12 110 338 338 212
ẮC QUY KÍN KHÍ ( AGM VRLA) LONG KPH150-12N 12 150 352 352 273
ẮC QUY KÍN KHÍ( AGM VRLA) LONG WPL200-12N 12 200 500 500 219
ẮC QUY LONG 12V100AH/LONG TPK12100 12 100 507 507 223
BINH AC QUY LONG 12V150AH/TPK12150 12 150 352 352 273

ẮC QUY UPS - KÍN KHÍ CÔNG NGHIỆP

ẮC QUY UPS - KÍN KHÍ CÔNG NGHIỆP

ẮC QUY UPS - KÍN KHÍ CÔNG NGHIỆP