slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
ẮC QUY TIA SÁNG

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
PHOENIX AGM VRLA 6V-4.5Ah (TS645) 6 4.5 70 70 101 106
TS NS40 12 35 196 196 201 0
ẮC QUY TS MF210H52 12 200 518 266 216 240
PHOENIX AGM VRLA 12V-7.2Ah (TS1272) 12 7.2 151 151 95 102
TS NS60 12 45 236 236 201
ẮC QUY TS MF160G51 12 150 506 506 210 234
PHOENIX AGM VRLA 6V-12Ah (TS6120) 6 12 151 151 95 100
TS N50 12 50 258 258 201 0
ẮC QUY TS MF31A800 CỌC CHÌ 12 100 343 172 218 230
PHOENIX AGM VRLA 12V-12Ah (TS12120) 12 12 151 151 95 102
TS N50Z 12 60 258 258 201 0
ẮC QUY TS MF31S800 CỌC BÙ LON 12 100 330 172 218 255
PHOENIX AGM VRLA 12V-18Ah (TS12180) 12 18 181 181 167 167
ẮC QUY TS 12V-70Ah ( N70 ) 12 70 258 171 201 0
ẮC QUY TS MF105D31R/L 12 90 302 171 200 189
PHOENIX AGM VRLA 12V-24Ah (TS12240H) 12 24 185 185 132 138
TS 12V-85Ah ( N85) 12 85 302 171 201 224
ẮC QUY MF58827(DIN88L) 12 88 350 174 190 190
PHOENIX AGM VRLA 12V-31Ah (TS12310) 12 31 196 196 158 177
TS 12V - 100Ah ( N100) 12 100 406 172 209 232
« 1 2 »

ẮC QUY TIA SÁNG

ẮC QUY TIA SÁNG

ẮC QUY TIA SÁNG