slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ẮC QUY GS GTZ4V ( 12V-3AH ) 12 3 120 70 85 85
ẮC QUY KÍM KHÍ PA 12- 7,2 ( 12V- 7,2AH ) 12 12 151 66 94 95
ẮC QUY KÍM KHÍ PA 12-12 ( 12V-12AH ) 12 12 151 98 93 99
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) LONG WP5-6 6 5 70 70 102
BÌNH MF GTZ4V-E (12V-3AH) 12 3 112 70 85
ẮC QUY NƯỚC HITACHI N150 12 150 508 222 257
ẮC QUY NƯỚC HITACHI N120 12 120 505 182 257
ẮC QUY NƯỚC HITACHI N100 12 100 410 175 233
ẮC QUY NƯỚC HITACHI N70 12 70 303 171 225
ẮC QUY NƯỚC HITACHI N50 12 50 258 258 225
ẮC QUY KHÔ HITACHI 95D31L 12 80 303 171 220
ẮC QUY KHÔ HITACHI 80D26L 12 65 260 171 220
ẮC QUY KHÔ HITACHI 55D23L 12 60 237 127 227
ẮC QUY KHÔ HITACHI 46B24L 12 45 236 127 220
ẮC QUY KHÔ DELKOR NT50-N24 12 26 196 196 184
ẮC QUY KHÔ GS 105D31R 12 90 303 303 200 225
ẮC QUY KHÔ GS 105D31L 12 90 303 303 200 225
ẮC QUY KHÔ GS 95D31L 12 80 303 303 200 225
ẮC QUY KHÔ GS 95D31R 12 80 303 303 200 225
ẮC QUY ĐỒNG NAI PL6-260/6V-260Ah 6 260 260 182 247 288
« 1 2 3 4 5 »

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm