slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ẮC QUY KÍN KHÍ (AGM VRLA) GLOBE WP5-6 6 4.5 70 70 100
ẮC QUY ĐỒNG NAI NS40 ( 12V-32AH ) 12 32 196 127 199 223
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 31S800 ( 12V-100AH ) 12 100 330 171 215 237
BỘ ĐỔI ĐIỆN- INVERTER 1000VA 180V - 240V 1000
INVERTER (ĐỔI ĐIỆN) DC-AC 500VA ROBOT 12V - 24V 500 130 130 260
TRUE SINE INVERTER AST 48V/5000VA
True Sine Wave Inverter 48V3000VA(TF)
True Sine Wave Inverter 24V1400VA(HF)
True Sine Wave Inverter 24V850VA(HF)
True Sine Wave Inverter 48V1400VA
ổn áp sutudio 1KVA 140 V - 240V 1
SẠC AST 16A ( 48V ) AUTOMATIC 48 150
SẠC ẮC QUY LIOA 15A TĂNG GIẢM 18 15 290 290 220
MÁY SẠC HANSHIN 100A 12 100 350 350 450
PANASONIC 12V-4.5AH/R064R5 12 4.5 108 48 70
ẮC QUY TROJANT105+/ 6V-225Ah 6 225 264 181 272
ẮC QUY MSB-2400 ( 2V-2400AH ) 2 2400 472 333 340 372
ẮC QUY ROCKET 12V-150Ah( GC2-1275) 12 150 329 329 245
ẮC QUY VARTA 12V-38AH/40B20L 12 38 197 197 202 226
ẮC QUY HITACHI 12V-7AH/HV7-12 12 7 151 151 94
« 1 2 3 4 5 »

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm