ac quy bao van S-1275
ẮC QUY SILVER S-1275 ( 12V-145Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van S-875
ẮC QUY SILVER S-875 ( 8V-165Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van ban binh Silver - usa
ẮC QUY SILVER S-105 ( 6V-215Ah )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 12V- 150Ah ( GC2-1275 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 8V- 170Ah ( GC8-875 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 6V- 240Ah ( GC2-125 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 6V- 225Ah ( GC2-105 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 76Ah ( 24AGM)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY SILVER S-1275 ( 12V-145Ah)

Liên hệ

ẮC QUY SILVER S-875 ( 8V-165Ah)

Liên hệ

ẮC QUY SILVER S-105 ( 6V-215Ah )

Liên hệ

ROCKET 12V- 150Ah ( GC2-1275 )

Liên hệ

ROCKET 8V- 170Ah ( GC8-875 )

Liên hệ

GS 40B19LS
GS 40B19LS ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY 40B19R GS
GS 40B19R ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS 40B19L
GS 40B19L ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN70L - LBN
GS DIN70L – LBN ( 12V70Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN60L - LBN
GS DIN60L – LBN ( 12V60Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS DIN 60L
GS DIN60R/L ( 12V60Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 44B19L
GS 44B19L ( 12V40Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 46B24R GS
GS 46B24R ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 46B24L
GS 46B24L ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
GS MF46B24LS
GS MF46B24LS ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
GS N70 ( 12V70Ah )

Liên hệ

GS 80D26L ( 12V70Ah )

Liên hệ

GS 75D31R/L ( 12V75Ah )

Liên hệ

GS 95D31R ( 12V80Ah )

Liên hệ

GS N100 ( 12V100Ah )

Liên hệ

DONG NAI CMF 44B20R
Đồng Nai CMF 44B20 ( 12V-43Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY DONG NAI CMF 55B24LS
Đồng Nai CMF 55B24R/LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
DONG NAI CMF 55D26R
Đồng Nai CMF 50D26R/L ( 12V-50Ah )
Liên hệ VNĐ
DONG NAI CMF 55D26R
Đồng Nai CMF 55D26R/L ( 12V-60Ah )
Liên hệ VNĐ
DONG NAI CMF 55D23L
Đồng Nai CMF 55D23R/L ( 12V-60Ah )
Liên hệ VNĐ
DONG NAI CMF 85D23L
Đồng Nai CMF 85D23R/L ( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
DONG NAI CMF 75D26R
Đồng Nai CMF 75D26R/L ( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY DONG NAI CMF 80D26R/L
Đồng Nai CMF 80D26R/L ( 12V-70Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY CMF 75D31L
Đồng Nai CMF 75D31R/L ( 12V-75Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY DONG NAI CMF105D31L
Đồng Nai CMF 105D31R/L ( 12V-90Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
TS MF75D23R/L ( 12V-65Ah )

Liên hệ

TS MF55D26R/L ( 12V -60Ah )

Liên hệ

TS MF55D23R/L ( 12V-60Ah )

Liên hệ

TS MF48D26R/L ( 12V-50Ah )

Liên hệ

TS MF50B24 R/L/LS ( 12V-45Ah )

1.350.000 đ

ẮC QUY MÁY CHÀ SÀN
acquybaovan.com
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)
Liên hệ VNĐ
Trojan 30 XHS ( 12V-130Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)

Liên hệ

Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)

Liên hệ

Trojan 30 XHS ( 12V-130Ah )

Liên hệ

ẮC QUY 3K - THAILAND
3K 12V-160AH (T-1285)
Liên hệ VNĐ
3K 8V-170AH (T-885LL)
Liên hệ VNĐ
3K 6V-225AH (T-105LL)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
3K 12V-160AH (T-1285)

Liên hệ

3K 8V-170AH (T-885LL)

Liên hệ

3K 6V-225AH (T-105LL)

Liên hệ

PANASONIC TC- 95E41R ( 12V-100Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC- 115F51 ( 12V-120Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC-N150A ( 12V-140Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC-145G51H ( 12V-150Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC N200A ( 12V-190Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC 210H52 ( 12V-210Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC 190H52 ( 12V-200Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
PANASONIC TC- 95E41R ( 12V-100Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC- 115F51 ( 12V-120Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC-N150A ( 12V-140Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC-145G51H ( 12V-150Ah )

Liên hệ

PANASONIC N200A ( 12V-190Ah )

Liên hệ

ẮC QUY PINACO
PINACO PL12-150 ( 12V-150Ah )
Liên hệ VNĐ
PINACO PL8-190 ( 8V-190Ah )
Liên hệ VNĐ
PINACO PL6-260 ( 6V-260Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
PINACO PL12-150 ( 12V-150Ah )

Liên hệ

PINACO PL8-190 ( 8V-190Ah )

Liên hệ

PINACO PL6-260 ( 6V-260Ah )

Liên hệ

ROCKET 48V
ẮC QUY ROCKET 48 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 36V
ẮC QUY ROCKET 36 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 24V
ẮC QUY ROCKET 24V
Liên hệ VNĐ
HITACHI 48V
ẮC QUY HITACHI 48V
Liên hệ VNĐ
AC QUY 36V HITACHI
ẮC QUY HITACHI 36V
Liên hệ VNĐ
AC QUY HITACHI 24V NHẬT BẢN
ẮC QUY HITACHI 24V
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY ROCKET 48 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 36 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 24V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 48V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 36V

Liên hệ

MÁY KÍCH ĐIỆN - BỘ LƯU ĐIỆN UPS
PHOENIX TS122000
ẮC QUY PHOENIX TS122000( 12V – 200Ah )
Liên hệ VNĐ
PHOENIX TS121500
ẮC QUY PHOENIX TS121500( 12V – 150Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS121200
ẮC QUY PHOENIX TS121200( 12V – 120Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS121000
ẮC QUY PHOENIX TS121000( 12V – 100Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS12700
ẮC QUY PHOENIX TS12700( 12V – 70Ah )
Liên hệ VNĐ
PHOENIX TS12400
ẮC QUY PHOENIX TS12400( 12V – 40Ah )
Liên hệ VNĐ
PHOENIX TS12310
ẮC QUY PHOENIX TS12310( 12V – 31Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS12240W
ẮC QUY PHOENIX TS1224W( 12V – 24Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS12180
ẮC QUY PHOENIX TS12180 ( 12V – 18Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY PHOENIX TS12120
ẮC QUY PHOENIX TS12120 ( 12V – 12Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 48VDC
Liên hệ VNĐ
DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 36VDC
Liên hệ VNĐ
DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 24VDC
Liên hệ VNĐ
ROBOT TỰ ĐỘNG 30A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TỰ ĐỘNG 15A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 100A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 50A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 30A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 20A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 10A
900.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
DELTA Q IC 650 48VDC

Liên hệ

DELTA Q IC 650 36VDC

Liên hệ

DELTA Q IC 650 24VDC

Liên hệ

ROBOT TỰ ĐỘNG 30A

Liên hệ

ROBOT TỰ ĐỘNG 15A

Liên hệ

THIẾT BỊ ĐIỆN
MAY TEST BÌNH AC QUY
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY
1.850.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY

1.850.000 đ

MAXXI 155R13
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
vo xe bridgestone
VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
155R12C
VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
VO XE DIEN 205
VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
VỎ XE CARLISLE
VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 4 PR )
Liên hệ VNĐ
carlisle 18x6,5-8
VỎ XE CARLISLE 18 x 6,5 – 8 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 4 PR )

Liên hệ

ĐỐI TÁC

Trụ sở: 195 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q12, HCM

Kho hàng: 16B7 Khu nhà ở Nam Long - P.Thạnh Lộc - Quận 12- HCM

Hotline TPHCM: 028.37166709 - 0907.619.653 - 0912.864.824

Email:van@acquybaovan.com

Chi nhánh: 240A Lê văn hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Hotline : 0912.864.824

Email:sale1@acquybaovan.com

Website: http://www.acquybaovan.com

Hãy hập thông tin của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng ta

Đang Online: 0

Tổng Người Truy Cập: 162838