ẮC QUY MOTOLITE - PHILIPINE
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 105D31R/L ( 12V – 90Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 95D31R/L ( 12V – 80Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NX110-5R/L ( 12V – 70Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 55D23R/L ( 12V – 60Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 50D20L ( 12V – 50Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS60L/LS ( 12V – 45Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS40ZL/ZLS ( 12V-40Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS40R/L ( 12V-35Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY MOTOLITE 105D31R/L ( 12V – 90Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE 95D31R/L ( 12V – 80Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE NX110-5R/L ( 12V – 70Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE 55D23R/L ( 12V – 60Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE 50D20L ( 12V – 50Ah )

Liên hệ

ẮC QUY XE MÁY
AC QUY YUASA 7AH
ẮC QUY YTX7A ( 12V- 7Ah )
450.000 VNĐ
ac quy gt9a
ẮC QUY GT9A ( 12V- 9Ah )
490.000 VNĐ
AC QUY GT7A-H
ẮC QUY GT7A – H ( 12V- 7Ah )
480.000 VNĐ
AC QUY GT6A
ẮC QUY GT6A ( 12V- 6Ah )
320.000 VNĐ
AC QUY GT5A
ẮC QUY GT5A ( 12V- 5Ah )
290.000 VNĐ
AC QUY GS GTZ6V
ẮC QUY GTZ6V ( 12V- 5Ah )
350.000 VNĐ
GS GTZ5S
ẮC QUY GTZ5S ( 12V- 3,5Ah )
320.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY YTX7A ( 12V- 7Ah )

450.000 đ

ẮC QUY GT9A ( 12V- 9Ah )

490.000 đ

ẮC QUY GT7A – H ( 12V- 7Ah )

480.000 đ

ẮC QUY GT6A ( 12V- 6Ah )

320.000 đ

ẮC QUY GT5A ( 12V- 5Ah )

290.000 đ

ac quy bao van S-1275
ẮC QUY SILVER S-1275 ( 12V-145Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van S-875
ẮC QUY SILVER S-875 ( 8V-165Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van ban binh Silver - usa
ẮC QUY SILVER S-105 ( 6V-215Ah )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 12V- 150Ah ( GC2-1275 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 8V- 170Ah ( GC8-875 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 6V- 240Ah ( GC2-125 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ROCKET 6V- 225Ah ( GC2-105 )
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 76Ah ( 24AGM)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY SILVER S-1275 ( 12V-145Ah)

Liên hệ

ẮC QUY SILVER S-875 ( 8V-165Ah)

Liên hệ

ẮC QUY SILVER S-105 ( 6V-215Ah )

Liên hệ

ROCKET 12V- 150Ah ( GC2-1275 )

Liên hệ

ROCKET 8V- 170Ah ( GC8-875 )

Liên hệ

GS 40B19LS
GS 40B19LS ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY 40B19R GS
GS 40B19R ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS 40B19L
GS 40B19L ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN70L - LBN
GS DIN70L – LBN ( 12V70Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN60L - LBN
GS DIN60L – LBN ( 12V60Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS DIN 60L
GS DIN60R ( 12V60Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 44B19L
GS 44B19L ( 12V40Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 46B24R GS
GS 46B24R ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 46B24L
GS 46B24L ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
GS MF46B24LS
GS MF46B24LS ( 12V45Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
GS 40B19LS ( 12V35Ah )

Liên hệ

GS 40B19L ( 12V35Ah )

Liên hệ

GS DIN70L – LBN ( 12V70Ah )

Liên hệ

GS DIN60L – LBN ( 12V60Ah )

Liên hệ

GS DIN60R ( 12V60Ah )

Liên hệ

q-85 varta
ẮC QUY VARTA Q-85 ( 12V65Ah )L – XE MAZDA I-STOP
Liên hệ VNĐ
AC QUY 95AH AGM
ẮC QUY VARTA LN5 595901085 ( 12V95Ah )L – START- STOP AGM
Liên hệ VNĐ
ac quy varta 80ah AGM
ẮC QUY VARTA LN4 580901080 ( 12V80Ah )L – START- STOP AGM
Liên hệ VNĐ
AC QUY AGM 70AH
ẮC QUY VARTA LN3 570901076 ( 12V70Ah )L – START- STOP AGM
Liên hệ VNĐ
AC QUY VARTA 43AH
ẮC QUY VARTA 54313 ( 12V43Ah )L
Liên hệ VNĐ
ac quy varta 12v60ah
ẮC QUY VARTA 56031 ( 12V60Ah )R
Liên hệ VNĐ
ac quy 56030 varta
ẮC QUY VARTA 56030 ( 12V60Ah )L
Liên hệ VNĐ
ac quy varta 56530
ẮC QUY VARTA 56530 ( 12V65Ah )L
Liên hệ VNĐ
ac quy 12v75ah varta
ẮC QUY VARTA 57539 ( 12V75Ah )L
Liên hệ VNĐ
ac quy 12v80ah
ẮC QUY VARTA 58014 ( 12V80Ah )L
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY VARTA Q-85 ( 12V65Ah )L – XE MAZDA I-STOP

Liên hệ

ẮC QUY VARTA LN5 595901085 ( 12V95Ah )L – START- STOP AGM

Liên hệ

ẮC QUY VARTA LN4 580901080 ( 12V80Ah )L – START- STOP AGM

Liên hệ

ẮC QUY VARTA LN3 570901076 ( 12V70Ah )L – START- STOP AGM

Liên hệ

ẮC QUY VARTA 54313 ( 12V43Ah )L

Liên hệ

ẮC QUY MÁY CHÀ SÀN
acquybaovan.com
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)
Liên hệ VNĐ
Trojan 30 XHS ( 12V-130Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Trojan 12V- 130Ah ( 30XHS)

Liên hệ

Trojan 12V- 105Ah ( 27TMX)

Liên hệ

Trojan 30 XHS ( 12V-130Ah )

Liên hệ

ẮC QUY 3K - THAILAND
3K 12V-160AH (T-1285)
Liên hệ VNĐ
3K 8V-170AH (T-885LL)
Liên hệ VNĐ
3K 6V-225AH (T-105LL)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
3K 12V-160AH (T-1285)

Liên hệ

3K 8V-170AH (T-885LL)

Liên hệ

3K 6V-225AH (T-105LL)

Liên hệ

PANASONIC TC- 95E41R ( 12V-100Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC- 115F51 ( 12V-120Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC-N150A ( 12V-140Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC TC-145G51H ( 12V-150Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC N200A ( 12V-190Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC 210H52 ( 12V-210Ah )
Liên hệ VNĐ
PANASONIC 190H52 ( 12V-200Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
PANASONIC TC- 95E41R ( 12V-100Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC- 115F51 ( 12V-120Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC-N150A ( 12V-140Ah )

Liên hệ

PANASONIC TC-145G51H ( 12V-150Ah )

Liên hệ

PANASONIC N200A ( 12V-190Ah )

Liên hệ

ẮC QUY PINACO
PINACO PL12-150 ( 12V-150Ah )
Liên hệ VNĐ
PINACO PL8-190 ( 8V-190Ah )
Liên hệ VNĐ
PINACO PL6-260 ( 6V-260Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
PINACO PL12-150 ( 12V-150Ah )

Liên hệ

PINACO PL8-190 ( 8V-190Ah )

Liên hệ

PINACO PL6-260 ( 6V-260Ah )

Liên hệ

ac quy vision 6fm40-x
ẮC QUY VISION 6FM40-X (12V40AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy 24ah vision
ẮC QUY VISION 6FM24-X (12V24AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy vision 200ah
ẮC QUY VISION 6FM200SE-X (12V200AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy 12v150ah vision
ẮC QUY VISION 6FM150E-X (12V150AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy vision 100ah
ẮC QUY VISION 6FM100E-X (12V100AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy cp12170
ẮC QUY VISION CP12170E (12V17AH)
Liên hệ VNĐ
cp12120
ẮC QUY VISION CP12120 (12V12AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy 6fm40ex
ẮC QUY VISION 6FM40EX (12V40AH)
Liên hệ VNĐ
ac quy vision cp1290
ẮC QUY VISION CP1290 (12V9AH)
Liên hệ VNĐ
vision cp1270
ẮC QUY VISION CP1270 (12V7AH)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY VISION 6FM40-X (12V40AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM24-X (12V24AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM200SE-X (12V200AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM150E-X (12V150AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM100E-X (12V100AH)

Liên hệ

ROCKET 48V
ẮC QUY ROCKET 48 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 36V
ẮC QUY ROCKET 36 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 24V
ẮC QUY ROCKET 24V
Liên hệ VNĐ
HITACHI 48V
ẮC QUY HITACHI 48V
Liên hệ VNĐ
AC QUY 36V HITACHI
ẮC QUY HITACHI 36V
Liên hệ VNĐ
AC QUY HITACHI 24V NHẬT BẢN
ẮC QUY HITACHI 24V
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY ROCKET 48 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 36 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 24V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 48V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 36V

Liên hệ

INVERTER - BỘ LƯU ĐIỆN UPS
INVERTER 5000VA
Inverter 48V 5000VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER 48V
Inverter 48V3000VA(TF)
Liên hệ VNĐ
INVERTER 2000VAT AST
Inverter 24V2000VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER 24V 1400VA
Inverter 24V1400VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER24V
Inverter 24V850VA TF
Liên hệ VNĐ
Inverter 12V850VA TF
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Inverter 48V 5000VA

Liên hệ

Inverter 48V3000VA(TF)

Liên hệ

Inverter 24V2000VA

Liên hệ

Inverter 24V1400VA

Liên hệ

Inverter 24V850VA TF

Liên hệ

DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 48VDC
Liên hệ VNĐ
DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 36VDC
Liên hệ VNĐ
DELTA Q IC650 48V
DELTA Q IC 650 24VDC
Liên hệ VNĐ
ROBOT TỰ ĐỘNG 30A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TỰ ĐỘNG 15A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 100A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 50A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 30A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 20A
Liên hệ VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 10A
900.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
DELTA Q IC 650 48VDC

Liên hệ

DELTA Q IC 650 36VDC

Liên hệ

DELTA Q IC 650 24VDC

Liên hệ

ROBOT TỰ ĐỘNG 30A

Liên hệ

ROBOT TỰ ĐỘNG 15A

Liên hệ

THIẾT BỊ ĐIỆN
MAY TEST BÌNH AC QUY
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY
1.850.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY

1.850.000 đ

MAXXI 155R13
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
vo xe bridgestone
VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
155R12C
VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
VO XE DIEN 205
VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
VỎ XE CARLISLE
VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 4 PR )
Liên hệ VNĐ
carlisle 18x6,5-8
VỎ XE CARLISLE 18 x 6,5 – 8 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 4 PR )

Liên hệ

ĐỐI TÁC

Trụ sở: 195 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q12, HCM

Kho hàng: 16B7 Khu nhà ở Nam Long - P.Thạnh Lộc - Quận 12- HCM

Hotline TPHCM: 028.37166709 - 0907.619.653 - 0912.864.824

Email:van@acquybaovan.com

Chi nhánh: 240A Lê văn hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Hotline : 0236.3619653-0912.864.824

Email:sale_danang@acquybaovan.com

Website: http://www.acquybaovan.com

Hãy hập thông tin của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng ta

Đang Online: 0

Tổng Người Truy Cập: 221531